Osadzeni w Zakładzie Karnym w Żytkowicach pod opieką kadry penitencjarnej przygotowują specjalne świąteczne kartki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Nie jest łatwo poczuć namiastkę świąt Bożego Narodzenia jeśli spędza się czas w okratowanych celach, ale praca przy tworzeniu świątecznych kartek łagodzi ból rozstania z tymi, których się kocha. Grudzień to miesiąc jednoznacznie kojarzący się ze świąteczną atmosferą towarzyszącą Bożemu Narodzeniu. W Zakładzie Karnym w Żytkowicach kolejny raz realizowany jest program resocjalizacyjny z wykorzystaniem elementów arteterapii pn. "Zza krat". Program ten, ma na celu między innymi rozwijanie umiejętności w zakresie budowania właściwych relacji społecznych, tolerancji i szacunku dla słabszych, rozwijania zainteresowań, wzmacniania i integrowania więzi rodzinnych, a także propagowania ekspresji plastycznej jako elementu niwelacji niepożądanych zachowań ryzykownych. Uczestnicy programu mają możliwość samodzielnego wykonania spersonalizowanych kartek świątecznych, a następnie przekazania ich swoim bliskim. Ponadto część z wykonanych kart zostanie przekazana pensjonariuszom DPS w Kozienicach aby i im umilić ten czas życzeniami zdrowych i pogodnych świąt. Twórczość własna pomaga wyciszyć się, odreagować napięcia, niepowodzenia, frustrację. Wymaga od osadzonych skupienia i uwagi. Wymusza dokładność i staranność. Przez to buduje samodyscyplinę, systematyczność i zorganizowanie. Stosowane przez tutejszy personel penitencjarny metody wychowawcze dają możliwość wykorzystania najlepszego potencjału osadzonych. Szczególnie teraz, w okresie ograniczeń wynikających z pandemii, te świąteczne kartki dla wielu osadzonych będą symbolem pamięci i więzi z rodziną i bliskimi. Zakładamy, że program pomoże zainicjować i rozwinąć umiejętności w procesie readaptacji skazanych potrzebnych do konstruktywnego zagospodarowywania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań ale również umiejętności budowania i dbania o relacje społeczne i rodzinne, które pomogą dokonywać trafnych wyborów dalszej drogi życiowej po opuszczeniu zakładu karnego.

 

 

Tekst: Por. Paweł Wójcik

Zdjęcia: Por. Karolina Pałka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej