Konferencja w ramach prowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Poznaj i zrozum ryzyko… Służba Więzienna i Policja o odpowiedzialności, ochronie i zachowaniu uczestników ruchu drogowego”

15 października 2018 roku w Urzędzie Miasta w Legionowie odbyła się konferencja pod nazwą „Piłeś – nie jedź. Bezpieczna Podróż”. W ramach prowadzonej kampanii osadzony z Zakładu Karnego w Żytkowicach odbywający karę pozbawienia wolności za jazdę po spożyciu alkoholu wraz z przedstawicielem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie mjr. Jackiem Olchawskim aktywnie uczestniczył w prowadzonej konferencji. Szczerze opowiadał o swoich negatywnych doświadczeniach związanych z jazdą samochodem po spożyciu alkoholu oraz przestrzegał o konsekwencjach prawnych, społecznych i osobistych wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania.   

 

tekst: ppor. Łukasz Minda

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej