Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych, prowadzonych szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Grupa skazanych z zakładu karengo w Żytkowicach uczestniczyła w zajeciach kulturalno-oświatowych odwiedzając pomniki żołnierzy walczących w 1946 roku w oddziale mjr Franciszka Jerzego Jaskulskiego ps. „ Zagon”, „Zagończyk”, który operował głównie w okolicach Zwolenia i Kozienic. Ponadto odwiedzili oni Mauzoleum poległych Legionistów w bitwie w dniach 22-26 października 1914 roku pod Laskami i Anielinem. Jest to kolejne spotkanie z historią okolicznych terenów. Skazani mają możliwość zapoznać się z bohaterskimi czynami rodaków walczących o niepodległośc kraju.W trakcie zajęć przedstawiono rys historyczny miejsc w których się znajdowali, jak również czas i okoliczności powstania pomników.

Zajęcia zorganizowane zostały w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Skazani dzięki takim inicjatywom zwiękaszają swoja motywację do dalszej pracy nad sobą przy jednoczesnym poznawaniu dumy i tradycji BIAŁO-CZERWONEJ historii.

 

tekst: ppor. Łukasz Minda

zdjęcia: mjr. Tomasz Pająk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej