W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach w okresie od 17 października do końca listopada 2017 r. przeprowadzony został kurs zawodowy operatora wózków widłowych z wymianą butli LPG.

W kursie  zawodowym operatora wózków widłowych uczestniczyło 10 skazanych. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej i zakończyły się egzaminem państwowym przeprowadzonym przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, instytucję państwową powołaną w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych oraz prowadząca działalność certyfikacyjną i szkoleniową. Poprzez udział w kursie zawodowym skazani zostali przygotowani do pracy przy obsłudze wózków jezdniowych.

Uzyskane uprawnienia operatora wózka widłowego niosą za sobą szereg korzyści, takich jak większe szanse na rynku pracy. Dają możliwość łatwiejszego znalezienia pracy po odbyciu kary, gdyż pojazdy te stosuje się w coraz większej ilości firm.

tekst i zdjęcia: kpt. Mariusz Pastuszko 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej