„Szachy są jak ocean, gdzie się mrówka napije i słoń wykąpie“ to hinduskie przysłowie pokazuje jak wielkie możliwości daje ta "królewska gra". 20 lipca na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Federacji Szachowej obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szachów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej podejmują liczne działania służące kreowaniu wśród skazanych prospołecznych postaw. Codziennie wskazują osadzonym różnorodne sposoby spędzania czasu wolnego. Osadzeni chętnie korzystają z możliwości uczęszczania na zajęcia kół szachowych, które funkcjonują w ramach prowadzonych w zakładach karnych działalności kulturalno-oświatowej. Pobyt w więzieniu to czas na zmianę dotychczasowych, negatywnych postaw. Aktywność skazanego powinna być ukierunkowana na cel wykonywania kary pozbawienia wolności, tj. wzbudzenie woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, poczucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego, powstrzymania się od powrotu do przestępstwa realizowanego poprzez zindywidualizowane oddziaływanie na skazanych. W tym ostatnim ma się to odbywać szczególnie poprzez pracę, nauczanie, działalność kulturalno-oświatową, społeczną, zajęcia sportowe, system nagród i kar, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.


Gra w szachy

Współcześnie jest powszechnie znaną formą aktywności intelektualnej. Badania dotyczące pozytywnych efektów szachów na rozwój człowieka wskazują, że ta strategiczna gra rozwija logiczne myślenie, umiejętności matematyczne, pamięć. W warunkach izolacji więziennej szachy to okazja do konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego. Pomaga trenować myślenie, pobudza intelektualnie i rodzi dobrą rywalizację.


Rys historyczny

Międzynarodowy Dzień Szachów obchodzony jest od 1966 roku. Został zainicjowany przez Międzynarodową Federację Szachów, którą utworzono 20 lipca 1924 roku w Paryżu. Dzień Szachów obchodzony jest w rocznicę tego wydarzenia. Szachy to znana na cłym świecie jedna z najstarszych gier strategicznych. Uznaje się, że jej pierwotna wersja  powstała w Indiach. Stąd trafiła do Persji, następnie spopularyzowała się wśród Arabów, a później w Europie. Stopniowo była dopracowywana. Wiele obecnych zasad wprowadzili Persowie, m.in. szach i mat, gdzie w języku perskim “szach-mat” oznacza “król jest otoczony”. Do Polski szachy przywędrowały prawdopodobnie z Rosji lub z Czech.


Tekst i zdjęcie: por. Paweł Wójcik


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej