W ramach projektu systemowego pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, w ramach działania „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w Zakładzie Karnym w Żytkowicach realizowany był kurs spawania metodą MAG.

W procesie przygotowania skazanych do życia na wolności, istotną rolę odgrywa stworzenie im warunków do podniesienia poziomu wykształcenia oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych. Szczególne znaczenie mają zajęcia i umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać skazani po opuszczeniu murów zakładu karnego. W okresie od 28.10.2019 roku do dnia 29.11.2019 roku został przeprowadzony kurs spawacza zakończony egzaminem. Kurs spawacza metodą MAG połączony był ze szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w którym uczestniczyło 12 osadzonych z żytkowickiej jednostki. Projekt skierowany był do skazanych nie posiadających wyuczonego zawodu oraz tych, którzy byli zainteresowani nabyciem, podniesieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych. Nabyta wiedza i umiejętności podczas kursu umożliwią skazanym zatrudnienie już podczas odbywania kary pozbawienia wolności oraz niewątpliwie pomogą w znalezieniu pracy po opuszczeniu murów Zakładu Karnego w Żytkowicach. 

 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej