Skazani z zakładu karnego w Żytkowicach podnoszą kwalifikacje zawodowe ucząc się zawodu Kucharza w ramach programu PO WER

Dzięki udziałowi w szkoleniu kursowym w zawodzie Kucharza skazani mają możliwość zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w kuchni. Projekt skierowany jest głównie do skazanych nie posiadających wyuczonego zawodu oraz tych którzy są zainteresowani nabyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych. Skazani poza szkoleniem zawodowym, przechodzą kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, bhp i z zakresu aktywizacji zawodowej.

Udział w kursie a co za tym idzie zdobycie nowych kwalifikacji stanowi istotny element resocjalizacji. Jest to szansa dla osadzonych opuszczających mury więzienia na zmianę dotychczasowego stylu życia. Dzięki zaangażowaniu w wykonywane czynności mają możliwość nauki pracy w grupie oraz organizacji pracy.

Tekst: ppor. Łukasz Minda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej