Uwrażliwiają, służą rozwijaniu zainteresowań oraz pomagają w procesie resocjalizacji. W każdym zakładzie karnym biblioteka odgrywa istotną rolę. Osoby pozbawione wolności, wiodą prym, jeżeli chodzi o czytelnictwo. Niekiedy jeden skazany, rocznie czyta tyle książek, co kilkudziesięciu statystycznych Polaków.

Książki, bo o nich mowa, to jedna z form spędzania wolnego czasu za więziennym murem. Nie inaczej jest w Zakładzie Karnym w Żytkowicach, gdzie około czterystu osadzonych korzysta z biblioteki. W sumie skazani mają do dyspozycji ponad 4000 książek. Ich zawartość nie różni się od miejskich bibliotek. Mogą być one szansą na zdobycie wiedzy, zmianą postrzegania i kierowania swoim postępowaniem. Stwarzają możliwość rozwoju komunikatywności, zwiększenia zasobu słownictwa oraz rozwijanie pamięci i wyobraźni.


 


Tekst i zdjęcia por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej