Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim będę?

W dniu 03 sierpnia bieżącego roku gościliśmy przedstawicieli Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan z Dęblina. Dzięki uprzejmości przedstawicieli Kościoła skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym w Żytkowicach mieli możliwość udziału w koncercie ewngelizacyjnym. Kościół ewangelizacyjny po raz kolejny podjął misję głoszenia prawdy o Bogu w miejscu, o którym pewnie większość innych ludzi pomyślałaby na samym końcu. Treści zawarte w melodyjnych utworach to uniwersalne przesłanie wiary, nadziei, miłości i pokoju wynikające z chrześcijańskich wartości. Koncert który się odbył to nie tylko wyraz artystycznych refleksji, ale także radość i emocje. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Skazani pozytywnie odebrali koncert, a spory aplauz był wyrazem szacunku oraz podziękowaniem zespołowi za stworzenie miłej muzycznej atmosfery. Jak sami stwierdzili pomocną stroną, by uwierzyć w lepsze jutro była i jest wiara.

 


 

 

Tekst i zdjęcia: por. Paweł Wójcik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej