17 listopada 2018 roku w Pionkach odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Żytkowicach

Głównym celem działalności Zarządu Koła Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Żytkowicach jest integracja środowiska emerytów i rencistów oraz ich rodzin, promowanie kultury i aktywnego wypoczynku. Działanie na rzecz dobrej współpracy zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i środowisku byłego zakładu pracy, a także zewnętrznym, tym, w którym mieszkają.

Ponad 20 lat temu, 19 lutego 1998 roku 19 osobowa grupa emerytów z Zakładu Karnego w Żytkowicach i 4 z Aresztu  Śledczego Radomiu na wniosek Bogdana Komorowskiego przystąpiła do Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wybrano 3-osowy Zarząd Koła i 3-osobową Komisję Rewizyjną. W 2001 roku zorganizowano pierwszy integracyjny wyjazd, mający na celu integrację środowisk emerytów i rencistów SW. Wyjazd ten rozpoczął cykliczną organizację spotkań środowisk związanych ze Służbą Więzienną. Przez te lata zorganizowano 18 wyjazdów, które za wyjątkiem walorów integracyjnych umożliwiły częściowe zwiedzenie sporej ilości regionów naszego kraju, a także wybranych miejscowości w krajach ościennych. Zorganizowano także kilkadziesiąt imprez kulturalno-ogniskowych oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków. Wszystkie imprezy turystyczno-krajoznawcze organizowane były z bogatym programem i opieką przewodnicką.

Przesłaniem koła jest motto pierwszego przewodniczącego Zarządu Głównego kol. Bogusława Iskrzyńskiego:

         „Człowiek jest wart tyle, ile uczyni dla innych”

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej