Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w dniu 14 października odbyły się uroczyste obchody wielkiej bitwy Legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku

Obchody 104 rocznicy bitwy pod Anielinem i Laskami przy Pomniku - Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach rozpoczęła Msza Polowa odprawiona przez ks. kan. Bogdana Piwko. Uroczystość uświetniła Kompania Reprezentacyjna oraz Orkiestra Wojskowa z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. W uroczystości uczestniczyli okoliczni mieszkańcy, władze samorządowe oraz administracji rządowej. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach ppłk Radosław Salak. Złożone wieńce, zapalone znicze, wzniesione sztandary oraz rekonstrukcja bitwy stanowiąca historyczną inscenizację legionistów na polach miejscowości Brzustów stanowiła cenną lekcję historii dla widzów, a w szczególności dla skazanych uczestniczących w uroczystości.

Warto pamiętać i spotykać się w takich miejscach, aby odbyć cenną lekcję historii i przypomnieć sobie, jak ważne było to wydarzenie. To dzięki takim bitwom Polscy Legioniści utorowali nam drogę do wolności. Zakład Karny w Żytkowicach sprawuje opiekę nad miejscami pamięci w ramach programu edukacji historycznej. Stała opieka nad Mauzoleum Legionistów przyczynia się do godnego upamiętnienia krwi przelanej za wolność Ojczyzny.

 

tekst: ppor. Łukasz Minda
zdjęcia: mł. chor. Aleksander Szałabaj

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej