Krew jest lekiem, który nie ma zamiennika, bo dotąd nie wynaleziono jej substytutu. Co roku liczba dawców rośnie o około 3,6 %, w tym samym czasie potrzeby rosną o 8,6%!

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa gorąco dziękuję Wam za przepełnioną dobrocią i wrażliwością postawę, ogromne poświęcenie jakie okazujecie, oddając krew. Każda kropla Waszej bezcennej krwi była źródłem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebowali. To dzięki Wam wielu z nich powróciło do zdrowia. Składam wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo i dzielą się z potrzebującymi bezcennym darem jakim jest krew. Dziękuję za Wasze oddanie, zaangażowanie i wytrwałość. Jednocześnie mam nadzieję, że niezrażeni trudami codziennego życia nadal kontynuować będziecie tę jakże szlachetną misję niesienia pomocy innym.

 

 

 

Tekst: Zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej