7 listopada br. przy Zakładzie Karnym w Zarębie wmurowano kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnej. Projekt jest finansowany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorcy współpracujący z tutejszą jednostką penitencjarną, przedstawiciele służb mundurowych, sądownictwa oraz duchowieństwa. Nie zabrakło również przedstawiciela Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Zakładzie Karnym w Zarębie oraz obecnych i byłych funkcjonariuszy. Rangę uroczystości zaznaczył w swoim wystąpieniu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu - płk Tomasz Raczyk. Plac pod budowę hali produkcyjnej został poświęcony przed Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej – Marka Mendyka.

Inwestycja zostanie wybudowana na gruncie przynależącym do Zakładu Karnego w Zarębie o powierzchni 6 562 m2., który po jej zakończeniu zostanie włączony w strukturę jednostki. Zakłada ona postawienie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni 2 315 [m2], w której będzie zatrudnionych 70 skazanych przy obróbce odlewów żeliwnych.

Rozpoczęta inwestycja jest wyrazem konsekwentnych działań Służby Więziennej, w ramach której funkcjonuje Zakład Karny w Zarębie, zmierzających zwiększeniu zatrudnienia do 96% osadzonych zdolnych do pracy przybywających w tutejszej jednostce i tym samym wpisania się w realizację Rządowego Programu „Praca dla Więźniów”. Przewidywany termin zakończenia budowy hali produkcyjnej wyznaczono na marzec 2020 roku.

https://wroclaw.tvp.pl/39848145/07112018-2100

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: kpt. Mateusz Jaraczewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej