W dniu 16.11.2018r. w ramach wizyty studyjnej tutejsza jednostka gościła studentów kryminologii Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie Wydział Zamiejscowy w Zgorzelcu.

Kierownik działu ochrony zapoznał uczestników wycieczki ze specyfiką oraz topografią Zakładu Karnego w Zarębie. Studenci mieli okazję zobaczyć   teren  jednostki, miejsca zakwaterowania osadzonych  oraz ich miejsca pracy.  Kierownik działu penitencjarnego przybliżył metody pracy penitencjarnej. Przedstawił szczegółowe założenia sztandarowego programu  rządowego „Praca dla więźniów”.

Wizyta dała możliwość studentom uzupełnienia wiedzy teoretycznej o praktyczne aspekty  pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności.

 

 

 

 

Tekst: Zespół prasowy

Zdjęcia: kpt. Mateusz Jaraczewski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej