W dniach 21 oraz 28 czerwca 2019 roku mieliśmy zaszczyt gościć Zastępcę Dyrektora, kadrę kierowniczą oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Aresztu Śledczego w Görlitz.

Uczestników spotkania zapoznano ze specyfiką oraz topografią Zakładu Karnego w Zarębie. Przedstawiono miejsca zakwaterowania osadzonych oraz ich miejsca pracy. Kierownik działu penitencjarnego przybliżył metody pracy penitencjarnej. Przedstawił plany, które dotyczyły prowadzonych inwestycji zmierzających do poprawy bezpieczeństwa jednostki, warunków pełnienia służby oraz zwiększenia ilości miejsc pracy w ramach projektu programu „Praca dla więźniów” finansowanego ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

Tekst: Zespół prasowy

Zdjęcia: kpt. Mateusz Jaraczewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej