Zakład Karny w Zarębie przyłączył się do inicjatywy mieszkanki miasta Bolesławiec wyrażając chęć udziału w akcji szycia maseczek dla personelu medycznego Bolesławieckiego Szpitala.

W lokalnych mediach zostały zamieszczone spoty informacyjne zapraszające do współpracy inne instytucje, firmy lub osoby prywatne. Jednostka zaoferowała możliwość charytatywnego szycia maseczek przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego w Zarębie.

https://www.boleslawiec.tv/wiadomosci/1824,wiezniowie-moga-szyc-maseczki-potrzebna-pomoc

 

Zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej