W dniu 22.07.2022r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie wzięli udział w festynie na Przystani Żeglarskiej „Izery” w miejscowości Sucha.

Festyn umożliwił promowanie Zakładu Karnego w Zarębie jako potencjalnego miejsca pracy w Służbie Więziennej. Zespół funkcjonariuszy zaprezentował uczestnikom aktualne procedury wstąpienia do służby. Podczas spotkania przedstawiono zakres działania i specyfikę pracy, główne zadania oraz przybliżono rolę jaką pełni resocjalizacja w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu.

Udział w wydarzeniu był także okazją do zapoznania uczestników z ofertą studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, która umożliwia zdobycie wykształcenia wyższego, a także daje gwarancję zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce. Osobom zainteresowanym rozdawano ulotki, broszury informacyjne oraz udzielano odpowiedzi na zadawane pytania.

Udział funkcjonariuszy w tego typu przedsięwzięciu ma na celu promocję naszej formacji oraz nabór nowych osób w szeregi Służby Więziennej. To wydarzenie plenerowe, pozwoliło na dotarcie do licznego grona odbiorców zainteresowanych formacjami mundurowymi.


Kliknij i sprawdź Nabór do Służby Więziennej

 

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej