Podpisanie umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Lubaniu

W dniu 12.02.2018 roku dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie mjr mgr Marek Kaczmarski podpisał umowę z Prezesem ZGiUK w Lubaniu Michałem Turkiewiczem o odpłatnym zatrudnieniu skazanych. Skazani obecnie są zatrudnieni w spółce na podstawie art. 123 a kodeksu karnego wykonawczego, po podpisaniu nowej umowy siedmiu z nich rozpocznie pracę odpłatną. Podpisanie umowy jest jednym z działań podejmowanych przez jednostkę w celu zwiększeni liczby skazanych zatrudnionych odpłatnie.

 

Tekst: mł. chor. Agata Kukuryk, zdjęcia; kpt. Piotr Nowak

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej