Z inicjatywy sierż. Tomasza Jarosza i odpowiedzialnego za zajęcia kulturalno-oświatowe mjr. Krzysztofa Trusa, zorganizowano spotkanie skazanych ze swoimi dziećmi i osobami bliskimi.

Bliskość członków rodziny i podtrzymywanie więzi stanowi jeden z wielu istotnych czynników  w procesie resocjalizacji, dlatego też w Zakładzie Karnym w Zarębie w dniu 08.06.2018 r. po raz kolejny  odbyło się spotkanie skazanych z ich dziećmi i osobami bliskimi. Piękna pogoda umożliwiła integrację rodzin poprzez zabawę i gry dzieci z rodzicami na świeżym powietrzu. Skazani na wcześniejszych zajęciach przygotowali dla własnych dzieci upominki, ale największą nagrodą była możliwość spędzenia wspólnie czasu.  Utrzymywanie właściwych kontaktów z bliskimi sprzyja  łatwiejszemu  wejściu w życie  rodziny po odbyciu kary i ponownego  podjęcia roli rodzicielskiej. Jednocześnie spotkania z bliskimi umożliwiają rozwiązywanie konfliktów rodzinnych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, zapobiegając zrywaniu więzi. Relacje z bliskimi mają również ogromne znaczenie motywacyjne dla skazanych – członkowie rodziny mają wpływ  na zmianę postaw skazanego.

 

 

 

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: mjr Krzysztof Trus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej