W Zakładzie Karnym w Zarębie w dniu 11 marca br. po raz kolejny odbyła się akcja krwiodawstwa, która jest systematycznie organizowana i wspierana przez szereg ludzi związanych z tutejszą jednostka penitencjarną.

           Powodzenie akcji zawdzięczamy ofiarności i szlachetnym postawom funkcjonariuszy, ich rodzin i przyjaciół oraz wspaniałej atmosferze stworzonej przez załogę ambulansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

          Na szczególne uznanie zasługuje postawa kpt. Piotra Nowaka, który w marcu br. w imieniu Ministra Zdrowia otrzymał z rąk dyrektora  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu – Leszka Radojewskiego odznakę „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu”.

          Bardzo dziękujemy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc potrzebującym.

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: zespół prasowy, UM Bolesławiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej