W Zakładzie Karnym w Zarębie po raz pierwszy w tym roku odbyła się akcja krwiodawstwa, która jest systematycznie organizowana i wspierana przez szereg ludzi związanych z tutejszą jednostka penitencjarną.

Mimo wyjątkowej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID19 (SARS-Cov- 2) i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych do akcji zgłosiło się 18 funkcjonariuszy a 16 krwiodawców oddało krew, dzięki czemu uzyskano 7200 ml krwi pełnej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do funkcjonariuszy, ich rodzin i przyjaciół za propagowanie idei honorowego oddania krwi, najcenniejszego z leków- daru serca, które jest wyrazem troski o zdrowie i życie pacjentów. Powodzenie akcji zawdzięczamy zaangażowaniu i oddaniu załogi ambulansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Dziękujemy Panu doktorowi i Paniom pielęgniarkom, którzy pomimo panującej epidemii koronawirusa, sami narażając się na zakażenie, prowadzili akcję poboru krwi.


Tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej