W dniu 10.01.2024 roku w Zakładzie Karnym w Zarębie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy naszej jednostki penitencjarnej z przedstawicielami Kuratorów Sądowych.

Do Zakładu Karnego w Zarębie na spotkanie przyjechali przedstawiciele Zespołów Kuratorskich działających przy Sądach Rejonowych w Lubaniu, Bolesławcu, Zgorzelcu oraz Jeleniej Górze, których powitał dyrektor naszej jednostki penitencjarnej mjr Mateusz Jaraczewski wraz z kierownikiem działu penitencjarnego kpt. Arkadiuszem Nieściorem. Spotkanie miało na celu merytoryczne omówienie zagadnień związanych ze współpracą. Obecnym na spotkaniu gościom został przedstawiony ogólny zarys funkcjonowania naszej jednostki penitencjarnej oraz specyfika służby działu penitencjarnego oraz działu SDE. Dzięki wymianie doświadczeń nasza współpraca będzie przebiegała w jeszcze lepszej atmosferze oraz będzie jeszcze bardziej owocna.

Obecni na spotkaniu Kuratorzy Sądowi zostali zapoznani z architekturą Zakładu Karnego w Zarębie, co pozwoliło dogłębniej zrozumieć specyfikę codziennych wyzwań z jakimi muszą się mierzyć funkcjonariusze Służby Więziennej, oraz z warunkami w jakich skazani odbywają karę pozbawienia wolności. Liczymy, że tego typu spotkania wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń naszej jednostki penitencjarnej.

 

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej