W dniu 15 września 2020 roku na teren Zakładu Karnego w Zarębie wjechał specjalistyczny pojazd, mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

     Po raz kolejny za więziennymi murami przeprowadzona została akcja honorowego oddawania krwi. Tym razem 19 funkcjonariuszy udowodniło, że nie jest im obojętny „drugi człowiek” i potrafią podzielić się tym co mają najcenniejsze, własną krwią. W tym trudnym okresie nie pozostajemy bierni i zawsze jesteśmy gotowi do pomocy. Należy dodać, że nie jest to ostania akcja poboru krwi w tym roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: zespół prasowy

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej