W Zakładzie Karnym w Zarębie w dniu 15 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt gościć Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej - Marka Mendyka, Wicewojewodę Dolnośląskiego – Kamila Zielińskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej - płk. Tomasza Raczyka oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i duchownych. Tegoroczna uroczystość to dwudziesta piąta wizyta w 27-letniej historii diecezji.

W kanon tradycji jednostki wpisało się, iż każdego roku w Wielki Poniedziałek gościmy biskupa diecezji legnickiej i we wspólnej modlitwie przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy. Osadzeni odbywający kary pozbawienia wolności mają w tym czasie możliwość na przyjęcie sakramentu bierzmowania.

Dzięki zaangażowaniu Księdza Kapelana Zakładu Karnego w Zarębie -  Artura Węgla, sakrament bierzmowania w trakcie mszy świętej przyjęła grupa dziewięciu skazanych. Do więziennej kaplicy zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Biskup Marek Mendyk powiedział, iż relikwie świętych przypominają, że świętość to codzienne życie, trudy życia, wśród których są też zagrożenia, ale i przykłady miłości, życzliwości oraz szacunku do drugiego człowieka.

Osadzeni pod okiem księdza kapelana przygotowali dwie inscenizacje teatralne, których główne przesłania dotyczyły problemów życia codziennego większości osób pozbawionych wolności. Ponadto zespół muzyczny pod kuratelą mjr. Krzysztofa Trusa uświetnił tę doniosłą chwilę i zagrał zgromadzonym gościom utwory muzyczne. Wielkie zaskoczenie i radość wśród zgromadzonych gości spowodował ksiądz biskup pomocniczy -Marek Mendyk, który w ramach rewanżu wziął gitarę jednego ze skazanych a następnie zagrał i zaśpiewał psalm, który zadedykował osadzonym w tutejszej jednostce penitencjarnej.

W trakcie swojej wizyty biskup nie zapomniał również o chorych i odwiedził ich w Izbie Chorych dodając im w ten sposób otuchy.

Biskup wraz z Wicewojewodą Dolnośląskim udali się również na teren inwestycji budowy hali produkcyjnej  nie szczędząc słów uznania dla przejawianej inicjatywy i dla perspektyw jakie niesie za sobą program „Praca dla więźniów”.

W ramach podziękowania skazani podarowali biskupowi własnoręcznie namalowany obraz pt. „Ostatnia Wieczerza” okazując tym samym swoją wdzięczności za modlitwę i duchowe wsparcie.

 

 

Tekst: zespół prasowy

Zdjęcia : kpt. Mateusz Jaraczewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej