W dniu 29 października 2017 roku w Zamościu odbyła się przysięga drugiej grupy żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Przysięgę na Rynku Wielkim w Zamościu odebrał Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz. Wśród grupy zaproszonych gości, nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych oraz służb mundurowych. Zakład Karny w Zamościu reprezentował dyrektor jednostki mjr Krzysztof Stefanowski.

Grupa 200 nowych żołnierzy zgodnie z przyjętymi założeniami, będzie podczas pokoju pomagać ludności cywilnej przy usuwaniu klęsk żywiołowych, natomiast z chwilą rozpoczęcia konfliktu zbrojnego ochraniać strategiczne punkty oraz prowadzić działania dywersyjne.

 

Autor: chor. Jacek Szadkowski

Zdjęcia: Milena Kulda

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej