Zakład Karny w Zamościu angażuje osadzonych w działania w ramach akcji ekologicznej związanej ze Światowym Dniem Recyklingu.

Celem organizowanej kolejny już raz akcji jest propagowanie proekologicznych postaw wśród osadzonych, szeroko pojęte promowanie poszanowania dla środowiska, edukacja odpadowa oraz recykling.

Akcja ekologiczna to przede wszystkim, zbiórka, prace porządkowe oraz moderowane debaty na temat proekologicznych postaw, w których uczestniczą osadzeni. W ramach podjętych działań, podczas zajęć kulturalno-oświatowych osoby pozbawione wolności wykazują się kreatywnością podczas przygotowywania materiałów informacyjnych w charakterze plansz, gazetek tematycznych oraz plakatów, które następnie zostaną wyeksponowane w oddziałach mieszkalnych. Co istotne, przygotowane zostały również audycje radiowe pn. „Ekologicznie znaczy logicznie”, których osadzeni będą mogli wysłuchać w tutejszej jednostce. W ramach akcji zostało zebrane kilkanaście kilogramów plastikowych nakrętek i kilkadziesiąt kilogramów makulatury, które to surowce zostaną przekazane do recyklingu.

Inspiracją do tegorocznej akcji była aktualna dla proekologicznych organizacji międzynarodowych problematyka ograniczenia ilości odpadów w środowisku, idea recyklingu oraz waga sortowania opakowań po zużytych produktach.

Chęć udziału w podejmowanych przedsięwzięciach zgłaszana przez osadzonych świadczy o zapotrzebowaniu na pogłębianie wiedzy w zakresie ekologii, a także o wzroście świadomości na temat potrzeby dbania o czystość najbliższego otoczenia. Istotne jest podkreślane w trakcie zajęć poczucie odpowiedzialności w tym zakresie oraz świadomość, że praca na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego służy nie tylko aktualnym, ale zwłaszcza przyszłym pokoleniom.

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej