W ramach współpracy zamojskiej jednostki penitencjarnej z Fundacją "Dzika Rzeka" i Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym, w świetlicy Zakładu Karnego w Zamościu odbyło się przekazanie wykonanych przez skazanych budek lęgowych i szkieletów gniazd dla dziko żyjących ptaków.

Codzienny pośpiech, postęp techniki, szybka urbanizacja coraz częściej przyczyniają się do zagłady środowiska naszej planety. Tylko szeroko rozpropagowane działania, mające na celu ochronę przyrody pozwolą na uratowanie tego, o czym człowiek w dzisiejszych czasach niestety zapomina. Mając na względzie fakt, że natura obecnie nie jest w stanie sama się obronić, Zakład Karny w Zamościu postanowił wesprzeć inicjatywę przy okazji propagującą kształtowanie u osadzonych proekologicznych zachowań.

Budki i gniazda zostały wykonane z materiałów dostarczonych przez Fundację "Dzika Rzeka" i Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. W warsztatach zamojskiej jednostki penitencjarnej, powstały budki lęgowe i gniazda dla ptaków, które z początkiem wiosny pojawią się na drzewach, celem zaspokojenia potrzeb ptactwa w naszym regionie.

W przekazaniu uczestniczył prezes Fundacji Dariusz Biszczanik, przedstawiciel Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego i gospodarz wydarzenia                                               płk Jacek Zwierzchowski dyrektor zamojskiej jednostki penitencjarnej.

Służba Więzienna chętnie uczestniczy w różnorodnych projektach mających na celu pomoc zwierzętom. Podkreślić należy, że tego rodzaju działania stanowią niezwykle ważny element procesu resocjalizacji. Aktywność zawodowa osób pozbawionych wolności przyczynia się znacząco do kształtowania się tożsamości człowieka, jego postaw, przekonań, celów życiowych, uznawanych wartości, stosunku do świata i innych ludzi. To także rozwijanie wśród nich świadomości ekologicznej, rozumienia konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt, pogłębianie zainteresowań, pobudzanie inicjatywy.


pobrane.jpgltologo-color.jpg

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki,  mjr Dariusz Biszczanik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej