W dniu 11 lutego br. Zakład Karny w Zamościu odwiedził Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, któremu towarzyszył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski.

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka w Zakładzie Karnym w Zamościu związana była ze Świętem Służby Więziennej, które obchodzone jest w rocznicę podpisania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku dekretów „w sprawie tymczasowych przepisów więziennych", które z czasem stały się fundamentem więziennictwa w odrodzonym państwie Polskim.

Wizytacja Wicewojewody Pana Roberta Gmitruczuka i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofa Stefanowskiego w zamojskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się od złożenia wieńca pod tablicą upamiętniającą odbicie więźniów komunistycznego więzienia w Zamościu przez oddział żołnierzy Armii Krajowej. Następnie w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie gości z dyrekcją i kierownictwem jednostki podczas którego, zaprezentowana została historia i specyfika jednostki. Zebrani obejrzeli również film przedstawiający ważne wydarzenia i działania podejmowane przez zamojski Zakład. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk na zakończenie spotkania wpisał się do Księgi Pamiątkowej jednostki oraz podziękował funkcjonariuszom za ofiarną i trudną służbę, życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i sił w ich realizacji.

Po zakończeniu spotkania, wicewojewoda wraz z dyrektorem okręgowym zostali oprowadzeni po terenie jednostki przez Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu płk. Dariusza Bernata oraz z-cę Dyrektora mjr. Andrzeja Wermkę. Goście zapoznali się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych, zabezpieczeniach, prowadzonych działaniach terapeutycznych, zajęciach w kompleksie kulturalno oświatowym oraz o posługach religijnych w kaplicy rzymskokatolickiej i prawosławnej. Dużą uwagę goście poświęcili również warunkom pełnienia służby przez funkcjonariuszy.

 

Autor i zdjęcia: st. chor. Jacek Szadkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej