1 września 1939 r. nad ranem hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadły na Polskę. Druga wojna światowa była najtragiczniejszym konfliktem w dziejach ludzkości.

„A więc wojna!” - tak brzmiały pierwsze słowa pamiętnego komunikatu, puszczonego w eter przez Polskie Radio w dniu 1 września 1939 r. o godzinie 6.30. Lektor poinformował rodaków o napaści na kraj, wzywając wszystkich do obrony Ojczyzny. Druga wojna światowa swoim zasięgiem objęła prawie całą Europę. Przyniosła ból, cierpienie, strach i głód. W Polsce jej tragiczny bilans wyniósł 6 mln ofiar!

 

W związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej w miastach, a także mniejszych miejscowościach Zamojszczyzny odbyły się uroczystości patriotyczne, w trakcie których oddano hołd żołnierzom, dzielnie broniącym Ojczyzny oraz uczczono pamięć ofiar wojny.

W dniu 1 września w Zamościu uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Intencji Ojczyzny w Kościele św. Michała Archanioła. Po nabożeństwie, na placu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyła się manifestacja patriotyczna zorganizowana przez Miasto Zamość, Garnizon, Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość i Stowarzyszenie „Jesteśmy z tobą – bądź z nami”. W części oficjalnej zaplanowano ceremoniał wojskowy, apel pamięci wraz z salwą honorową. Delegacje, biorące udział w uroczystości złożyły wieńce pod pomnikiem. Zakład Karny w Zamościu reprezentowali: mjr Piotr Burak, zastępca dyrektora jednostki oraz poczet sztandarowy.

 

Następnego dnia (2 września) uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej połączone z Powiatową Inauguracją Roku Szkolnego 2019/2020 odbyły się w Suchowoli w gminie Adamów. Honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Uroczystość rozpoczęła się w Szkole Podstawowej. Wśród zaproszonych gości był płk Dariusz Bernat, dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu. Towarzyszył mu poczet sztandarowy jednostki. Po ceremoniale wojskowym i okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego na mszę św., celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Mariusza Leszczyńskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Kolejnym punktem programu był Apel Pamięci 125 Żołnierzy Poległych pod Suchowolą w obronie Ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Złożono też kwiaty na grobach żołnierzy, pochowanych na miejscowym cmentarzu. Patriotyczne obchody w Suchowoli zakończyły się spotkaniem z kombatantami. Uroczystość zorganizowali: starosta zamojski Stanisław Grześko, wójt gminy Adamów Dariusz Szykuła oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Suchowoli.

 

 

tekst: szer. Magdalena Wójtowicz

zdjęcia: mjr Maciej Baniak


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej