„Mediacja jest swoistą drogą do zmiany stosunku jednostki do siebie i innych”. Od 14 do 18 października trwa Tydzień Mediacji. W tą ogólnopolską inicjatywę włączył się również Zakład Karny w Zamościu.

Masz prawo do mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Dlaczego warto polubownie rozstrzygać spory?

 • z reguły mediacja jest mniej kosztowna niż proces sądowy.
 • strony same decydują o terminie spotkań, bez ingerencji sądu.
 • mediacja przynosi szybkie rezultaty, większość sporów rozstrzyga się w ciągu jednej lub dwu sesji.
 • szybsze osiągnięcie porozumienia przekłada się na mniej stresu i negatywnych emocji.
 • mediacja pomaga zredukować poczucie wrogości. Konflikty nie ulegają eskalacji, strony są w stanie komunikować się z sobą po zakończeniu mediacji i utrzymywać poprawne stosunki.
 • strony same wypracowują metody rozwiązania swoich konfliktów, co zawsze jest lepsze od rozwiązania arbitralnie narzuconego przez sędziego.
 • wypracowane rozwiązania mogą być bardzo twórcze i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników mediacji w stopniu znacznie większym niż decyzje sądu.
 • strony uważają rozwiązania, które same wypracowały, za bardziej satysfakcjonujące i mają poczucie, że zostały wysłuchane, zrozumiane i przyczyniły się do rozwiązania problemu.  Chętniej przestrzegają zobowiązań, które zaakceptowały w trakcie mediacji.
 • strony wybierają swojego mediatora. Sędziego nie mogą wybrać.
 • mediacja jest poufna, proces sądowy jest publiczny.

 

 

Mediacja – to działa!

W Zakładzie Karnym w Zamościu oraz w Oddziale Zewnętrznym zorganizowano spotkania dla skazanych propagujące ideę mediacji. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy z zakresu przygotowywania ugód mediacyjnych, ponieważ jakość ugód mediacyjnych ma istotne znaczenie z punktu widzenia skuteczności postępowania mediacyjnego.

Osadzeni zapoznali się z procedurą postępowania mediacyjnego w sprawach:

 • mediacji w postępowaniu wykonawczym,
 • ugód mediacyjnych w sprawach cywilnych,
 • ugód mediacyjnych w sprawach gospodarczych,
 • ugód mediacyjnych w sprawach pracy,
 • ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych.

Poniższe zagadnienia zostały omówione przez funkcjonariuszki działu penitencjarnego, kpt. Annę Kowalczyk oraz por. Magdalenę Przybylską, będące zarazem mediatorami sądowymi. Wykłady spotkały się z pozytywnym, szerokim oddźwiękiem ze strony osadzonych, wielu z nich zadeklarowało chęć skorzystania z tej procedury. Osoby szczególnie zainteresowane otrzymały dodatkowe materiały do pogłębienia wiedzy związanej z mediacją. Dla ogółu skazanych w oddziałach mieszkalnych zostały przygotowane gazetki ścienne promujące ideę mediacji, a także wyemitowano audycje tematyczne poprzez radiowęzeł.

 

Autor, zdjęcia: kpt. Paweł Palikot

opracowanie: mjr Maciej Baniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej