W dniu 15 sierpnia 2023 roku, w Zamojskiej Katedrze oraz na Zamojskim Rynku Wielkim, odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Przed zamojskim ratuszem zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, reprezentanci wszystkich służb mundurowych, a także żołnierze, kombatanci oraz mieszkańcy miasta.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Zamojskiej katedrze. Następnie uroczystości miejskie rozpoczęły się od Hymnu Państwowego oraz wprowadzeniem warty oraz pocztów sztandarowych, w tym pocztu Zakładu Karnego w Zamościu na Rynek Wielki. Podczas wystąpienia okolicznościowego głos zabrali m. in. Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk. Następnie przy tablicy upamiętniającej wizytę Józefa Piłsudskiego w Zamościu delegacje złożyły wieńce. Zakład Karny w Zamościu reprezentował zastępca dyrektora jednostki penitencjarnej ppłk Andrzej Zawiślak.

 

Obchody Święta Wojska Polskiego, były też świetną okazją do wystawienia stanowiska promocyjnego Służby Więziennej na terenie zamojskiej starówki. Jako funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej w pełni doceniamy trud włożony przez Wojsko Polskie w zapewnianie bezpieczeństwa Państwa. Z tej okazji, na terenie zamojskiej jednostki penitencjarnej, osadzeni upamiętnili Dzień Wojska Polskiego. W ramach działalności kulturowo-oświatowej i w ramach wzmacniania postaw patriotycznych, osadzeni stworzyli gazetki ścienne, została wyemitowana audycja radiowęzłowa, stworzono broszury historyczno-informacyjne oraz zostały przeprowadzone prelekcje zakończone dyskusją. Wszystkie te działania prowadzą do wzmocnienia postaw patriotycznych wśród skazanych oraz do pozytywnych wewnętrznych przemian wśród osadzonych w jednostkach penitencjarnych.

 

 

Autor: mł. chor. Mateusz Synowiec

Zdjęcia: mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej