21 lutego 2020 r. w Zamościu odbyły się obchody Święta Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego. Podczas uroczystości funkcjonariuszom wręczono odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz akty nadania wyższych stopni służbowych.

 

Zręby polskiego więziennictwa

7 i 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekrety o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Były to jedne z pierwszych aktów prawnych wydanych w odrodzonej Polsce. Na ich podstawie utworzono Straż Więzienną. Święto Służby Więziennej na dzień 8 lutego zostało ustanowione mocą ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. na pamiątkę uchwalenia Dekretu regulującego organizację więziennictwa w 1919 r.

 

Uroczysta liturgia

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez Jego Eminencję ks. bp. dr. Mariana Rojka Ordynariusza Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz Naczelnego Kapelana Więziennictwa ks. Adama Jabłońskiego. Godną oprawę liturgii zapewnił udział Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej, kompanii reprezentacyjnej Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego oraz obecność pocztów sztandarowych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, zamojskiej jednostki penitencjarnej a także innych zamojskich formacji mundurowych. Obsługę mszy św. zapewnili funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu.

 

Dostojni Goście

W ceremonii uczestniczyło wielu znamienitych gości, m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, posłowie na Sejm RP Teresa Hałas i Dariusz Stefaniuk, Prezydent Zamościa Marcin Wnuk, starosta powiatu zamojskiego Stanisław Grześko, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, duchowieństwa, lokalni pracodawcy zatrudniający skazanych oraz reprezentanci instytucji i przedsiębiorstw na co dzień współpracujących z Zakładem.

 

W hołdzie Marszałkowi

Po mszy św. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski wspólnie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcinem Romanowskim, dyrektorem Zakładu Karnego w Zamościu płk Dariuszem Bernatem oraz z udziałem władz miejskich i samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

„Służba Więzienna to przede wszystkim ludzie”

Rozpoczynając uroczystą odprawę służbową w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski zwracając się do przybyłych gości wskazał, że Służba Więzienna to przede wszystkim ludzie. „W okręgu lubelskim to ponad 1500 świetnie przeszkolonych, oddanych, z poświęceniem wykonujących swoje codzienne obowiązki funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z którymi mam przyjemność pracować.” Dyrektor wskazał, że nasza formacja zmieniała się, ewoluowała by stać się służbą nowoczesną, profesjonalną, gwarantującą bezpieczeństwo obywateli. Następnie ppłk. Krzysztof Stefanowski podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie w codzienne pełnienie obowiązków służbowych życząc, by przyznane odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe, stanowiły dla wyróżnionych nagrodę, motywację i powód do dumy.

Odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej otrzymało 9 osób oraz 15 funkcjonariuszy. Łącznie na wyższe stopnie służbowe awansowano 121 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 3 funkcjonariuszy, w korpusie chorążych 16, a w korpusie podoficerskim 102 funkcjonariuszy.

 

Okręg lubelski wdraża program pilotażowy

Z kolei Wiceminister Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wręczając odznaki za zasługi w pracy penitencjarnej pogratulował wyróżnionym, życząc dalszych sukcesów zawodowych. Na ręce Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztofa Stefanowskiego przekazał podziękowania za podjęcie inicjatywy wdrożenia w okręgu lubelskim pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie mediacji naprawczej.

 

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani uczestnicy wysłuchali koncertu fortepianowego młodego 10 letniego artysty, ucznia szkoły muzycznej w klasie fortepianu, a prywatnie syna funkcjonariusza Zakładu Karnego w Zamościu. Goście mogli również zapoznać się z wystawą historyczną dokumentującą 100 – lat Polskiego Więziennictwa. Wyeksponowane zostały również przedmioty, obrazy i figurki stworzone samodzielnie przez skazanych z poszczególnych jednostek okręgu lubelskiego.

Do wsparcia i pomocy w zorganizowaniu uroczystości i godnej oprawy wydarzenia przyczynili się sponsorzy: NSZZFiP w Lublinie, Bank Pocztowy, IGB MAZOVIA, Przedsiębiorstwo Państwowe SETAR, PKP LHS Sp. z o.o. oraz kontrahenci zatrudniający skazanych.

 

Galeria zdjęć

 

tekst: mjr Maciej Baniak

zdjęcia: st. sierż. Paweł Bednarczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej