W dniu 18 czerwca 2019 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podpisał Zarządzenie w sprawie Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej.

Od tego dnia dotychczasowy Zespół Wokalny, w skłąd którego wchodzą funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu oficjalnie występuje pod nową nazwą. Wydane zarządzenie pozwoliło usankcjonować status prawny i organizacyjny, w szczególności określiło zasady organizacji, tryb naboru oraz zakres działania Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego.

 

Skromne początki

Reprezentacyjny Zespół Wokalny Służby Więziennej istnieje od października 2005 r., powstał z inspiracji ówczesnego Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Mariana Puszki. Okazją, która sprowokowała pomysł powołania do życia chóru męskiego złożonego z funkcjonariuszy zamojskiej jednostki penitencjarnej, było otwarcie w grudniu 2005 r. Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu. Uroczysta oprawa liturgii mszy św. podczas tego wydarzenia była publicznym debiutem zespołu. Twórcą zespołu był mł. chor. Mirosław Radliński, ówczesny wychowawca w Zakładzie Karnym w Zamościu. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, popartemu zamiłowaniem do muzyki i umiejętnościami wokalnymi, udało się wyselekcjonować dziewięcioosobową grupę funkcjonariuszy i stworzyć chór męski, jedyną tego typu formację w Służbie Więziennej.

 

Prowadzący i skład osobowy

Od początku istnienia zespołem kieruje mjr Mirosław Radliński. Na przestrzeni lat skład osobowy formacji wokalnej ulegał zmianie, obecnie w zdecydowanej większości tworzą ją funkcjonariusze związani od początku z zespołem: mjr Mirosław Romański, kpt. Damian Knap, kpt. Radosław Szewc, por. Jarosław Małecki, por. Rafał Szymanek, st. sierż. sztab. Andrzej Bartnik, st. sierż. sztab. Łukasz Gontarz, sierż. sztab. Przemysław Stępień.

 

Kreowanie pozytywnego wizerunku Służby Więziennej

Zespół od 14 lat występuje w trakcie uroczystości państwowych, resortowych i kościelnych, chętnie wspiera różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, patriotyczne, religijne, a także akcje charytatywne na rzecz potrzebujących, zarówno o zasięgu lokalnym jak i krajowym. Zamojscy funkcjonariusze dużo koncertują, zdobywają laury na różnego rodzaju festiwalach, konkursach i przeglądach muzycznych. Przez szereg lat swojej obecności na licznych uroczystościach, zarówno lokalnych, jak i państwowych, na trwałe wpisali się w kalendarz odbywających się wydarzeń. Taka prężna działalność Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego nie byłaby możliwa bez przychylności i wsparcia przełożonych na szczeblu jednostki podstawowej, okręgowym i centralnym. Fakt bardzo pozytywnego odbioru społecznego zamojskich wokalistów, kreowania przez nich dobrego wizerunku Służby Więziennej i dbałości o etos formacji mundurowej, do której należą sprawił, że w kierownictwie na szczeblu centralnym podjęto decyzję o wyznaczeniu członków zespołu do Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej.

 

Osiągnięcia:

  • 2009 r. w Katyniu chór uczestniczył w uroczystościach rocznicowych upamiętniających mord na Polskich Patriotach, oddając hołd na grobach pomordowanych.
  • 14 – 15 listopad 2009 r.  III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej – Hrubieszów 2009, będącym kontynuacją Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu,
  • 8 listopad 2014 r. zwycięstwo w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego, pod patronatem Ministra Obrony Narodowej w Zwoleniu,
  • Zajęcie I – go miejsca w odbywającym się w Pionkach w dniach 25 – 26 kwietna 2015 r. XV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego poświęcony „Ku chwale i czci Tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie Ojczyzny! to, co mieli najcenniejsze – Życie!, Żeby Polska była Polską”.
  • Wyróżnienia w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – listopad 2012 r. oraz listopad 2015 r.

 

Zaznaczamy swoją obecność

Zespół od wielu lat uświetnia swoją obecnością i zapewnia oprawę w warstwie muzycznej resortowym uroczystościom centralnym, m.in. z okazji Święta Służby Więziennej, promocjom na pierwszy stopień oficerski i podoficerski. W środowisku lokalnym współuczestniczy w cyklicznych uroczystościach patriotycznych organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie upamiętniania Polaków pomordowanych na Wołyniu, Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska i wielu innych. W szerokim repertuarze Zespołu znajdują się pieśni patriotyczne, religijne, kolędy, pieśni liturgiczne Kościoła Prawosławnego, religijne pieśni żydowskie, a także lżejsze formy muzyczne w postaci utworów rozrywkowych we własnej aranżacji i opracowaniu trzygłosowym.

 

Satysfakcjonujący trud

Bycie członkiem Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego to nie tylko uroczystości, koncerty i płynący z nich splendor. To przede wszystkim regularne, wyczerpujące próby, wiele godzin ćwiczeń, organizowanych w czasie wolnym od służby, często kosztem życia rodzinnego. Równocześnie członkowie zespołu jako funkcjonariusze wykonują normalne obowiązki służbowe, wynikające z zakresów czynności, z tym muszą godzić swoją przynależność do Zespołu.   

 

Dziękując za dotychczasowe dokonania, życzymy dalszych sukcesów, satysfakcji i co najmniej kolejnych kilkunastu lat funkcjonowania i promowania na zewnątrz Służby Więziennej. 

 więcej zdjęć: Galeria

Autor, opracowanie: mjr Maciej Baniakkto kieruje

zdjęcia: archiwum Reprezentacyjnego Zespołu Służby Więziennejgdzie chór występuje, największe dotychczasowejak to się stało, ze został zespołem reprezentacyjnym

kilka zdań o tym, jak wyglądają próby, jak często się odbywają; repertuar

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej