Zdobędziesz wykształcenie i praktykę. Rozpoczyna się rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki na rok akademicki 2020/2021.

Już od 1 marca br. tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, kierunek penitencjarystyka. Zapisy trwają do 15 maja br.

 

KIERUNEK: PENITENCJARYSTYKA

Studia I stopnia Służby Więziennej - egzamin licencjacki i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych,

Planowane jest uruchomienie:
Studia II stopnia Służby Więziennej - egzamin magisterski i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim,

 

Co oferujemy?

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni https://wskip.edu.pl/ W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu.

 

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

 

Studia I stopnia w Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego. Uczelnia oferuje również kontynuację studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom - tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • Rejestracja kandydatów w systemie IRK
 • Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
 • Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wprowadzenie wyników matur
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
 • Uzupełnienie dokumentów
 • Przyjęcie do służby kandydackiej
 • Kurs przygotowawczy
 • Immatrykulacja

 

 

Więcej informacji o rozpoczynającym się naborze niebawem na stronie placówki https://wskip.edu.pl/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej