W dniu 23 lutego 2024 roku po 25 letniej służbie Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Jacek Zwierzchowski przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W Zakładzie Karnym w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka zorganizowana w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne płk. Jacka Zwierzchowskiego.                W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Piotr Burak, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, lokalnych służb mundurowych, jak również organów samorządu terytorialnego, osób duchownych, przedstawicieli instytucji współpracujących z Zakładem Karnym w Zamościu, dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego, a także funkcjonariuszy i pracowników zamojskiej jednostki penitencjarnej.

 

Pułkownik Jacek Zwierzchowski, należał do grona pozytywnie wyróżniających się i najbardziej doświadczonych zawodowo funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej. Służbę rozpoczął w roku 1999 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie. Swoją drogę zawodową, zapoczątkował w dziale penitencjarnym, jako wychowawca. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu na objęcie stanowiska specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie a następnie rzecznika prasowego Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie. W roku 2017 pułkownik Jacek Zwierzchowski został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie,  a 1 marca 2020 roku został powołany na dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu. Służbę pełnił przez 25 lat. Zdobyte w tym czasie doświadczenie i kompetencje wykorzystywał w codziennej pracy dbając o resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw.

 

W czasie służby został odznaczony:

­­­- brązową odznaką „ Za zasługi w pracy penitencjarnej”,

- srebrną odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”,

- złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”,

- odznaką przyznaną z okazji 100 - lecia więziennictwa.

 

Na zakończenie odprawy płk Jacek Zwierzchowski uroczyście pożegnał się ze sztandarem, oddał ostatni honor i zakończył pracę oraz piękną służbę funkcjonariusza Służby Więziennej. Jego dotychczasowa postawa, wielka mądrość i wyczucie we współpracy z ludźmi zostanie na zawsze w pamięci funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Zamościu życzą odchodzącemu Dyrektorowi szczęścia, zdrowia   i pomyślności!

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: mł. chor. Paweł Bednarczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej