Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski uczestniczył w odprawie podsumowującej działalność Zakładu Karnego w Zamościu w roku 2018.

W odprawie podsumowującej działalność zamojskiej jednostki penitencjarnej uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztof Stefanowski, dyrektor zakładu płk Dariusz Bernat wraz z zastępcą mjr. Piotrem Burakiem. Analizę przygotowali i przedstawili kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Na zakończenie odprawy ppłk Krzysztof Stefanowski, wysoko ocenił pracę i wyniki podjętych działań w Zakładzie Karnym w Zamościu. W swoim podsumowaniu, podkreślił między innymi profesjonalizm i trud funkcjonariuszy wszystkich szczebli zamojskiej jednostki, życząc jednocześnie , równie owocnego 2019 roku.

 

Autor i zdjęcia: st. chor. Jacek Szadkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej