W dniu 29 listopada 2019 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów funkcjonariuszom zamojskiej jednostki.

Uroczysta odprawa

 

Podczas uroczystej odprawy służbowej wręczenia wyróżnień i nominacji w sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Zamościu dokonał dyrektor jednostki płk Dariusz Bernat wraz z zastępcami mjr. Andrzejem Weremko i mjr. Piotrem Burakiem.

Czworo funkcjonariuszy zostało uhonorowanych Brązowymi Odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, natomiast awanse na wyższy stopień służbowy otrzymało siedmioro oficerów oraz osiemnastu podoficerów. Jeden z funkcjonariuszy zamojskiej jednostki penitencjarnej otrzymał odznakę „Semper Paratus”, nadaną przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego, za dokonanie czynu świadczącego o szczególnej odwadze lub męstwie, w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życia lub zdrowia innej osoby. Funkcjonariusz dokonał obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy, stwarzającego zagrożenie na drodze.

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu płk Dariusz Bernat dziękując wszystkim zebranym za ofiarną, codzienną służbę, złożył życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.

 

Tradycja

 

Tradycja wręczenia odznaczeń i aktów nominacji na wyższe stopnie służbowe w listopadzie nie jest przypadkowa i sięga okresu przedwojennego, albowiem w dniu odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada w 1918 roku, zostały również przejęte przez Polaków więzienia z terenów okupowanych przez Niemców. Tradycją stało się więc, że w tak znamiennym w swojej wymowie dniu, zostają uhonorowani funkcjonariusze pełniący służbę we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce.

 

Autor, zdjęcia: mjr Maciej Baniak

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej