W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego dyrektora jednostki. Ppłk Dariusz Bochyński zastąpił na tym stanowisku płk. Jacka Zwierzchowskiego, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W ubiegły piątek 1 marca, Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Dariusza Bochyńskiego. Dzisiejszego uroczystego wprowadzenia, które odbyło się w zamojskiej jednostce penitencjarnej, dokonał Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie – płk Piotr Burak. Nowego dyrektora powitał jego zastępca, kierownicy działów i zgromadzona karda zakładu karnego.

 

Ppłk Dariusz Bochyński do Służby Więziennej został przyjęty w dniu  01.08.1997 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Karierę zawodową rozpoczynał na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. W roku 1999 r. ukończył Szkołę Oficerską Służby Więziennej. Mianowany kolejno na stanowiska: wychowawcy i starszego wychowawcy działu penitencjarnego. Od 1 maja 2008 r. pełnił służbę w dziale ochrony zajmując stanowiska: zastępcy kierownika działu ochrony i kierownika działu ochrony w jednostkach penitencjarnych w Krasnymstawie, Hrubieszowie i Chełmie. W 2018 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Od 1 maja 2021 r. pełnił służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie, gdzie odpowiadał za realizację zadań ochronnych. Od 15 listopada 2021 roku ppłk Dariusz Bochyński pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakłady Karnego w Opolu Lubelskim, natomiast od 3 sierpnia 2023 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakłady Karnego w Chełmie. W trakcie pełnionej służby był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Ponadto został odznaczony brązową, srebrną i złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: mł. chor. Paweł Bednarczuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej