W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, kolejna partia maseczek ochronnych uszytych przez osadzonych z Zakładu Karnego w Zamościu trafiła do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”.

W dniu 17 lipca 2020 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Jackiem Zwierzchowskim w obecności Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka przekazali na ręce Pani Marii Król przewodniczącej zarządu stowarzyszenia 500 maseczek ochronnych, uszytych przez skazanych przebywających w zamojskiej jednostce penitencjarnej. Skazani uszyli maseczki w ramach realizowanych w zamojskiej jednostce penitencjarnej programów resocjalizacyjnych.

Przekazując 500 maseczek na potrzeby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu wiceminister Romanowski podkreślił zaangażowanie Służby Więziennej i skazanych w działania pomocowe dla potrzebujących. Wskazał również na aspekt resocjalizacyjny procesu szycia maseczek przez osoby pozbawione wolności: „te przestępstwa, które popełnili w przeszłości mogą być, jeżeli nie w pełni, to w jakimś sensie wynagrodzone”. Minister poinformował, że dotychczas jednostki penitencjarne okręgu lubelskiego w ramach ministerialnej akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazały na rzecz różnych instytucji ponad 50 tys. maseczek wyprodukowanych przez więźniów.

Z kolei Pani Maria Król przewodnicząca zarządu stowarzyszenia „Krok za Krokiem” dziękując za wsparcie podkreśliła, że współpraca z zamojską jednostką penitencjarną trwa już od kilkunastu lat, bowiem osadzeni z Zakładu Karnego w Zamościu świadczą pracę nieodpłatną na rzecz stowarzyszenia.

Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski podkreślił, że jest to kolejna instytucja, która otrzymała wsparcie w zakresie środków ochrony osobistej od zamojskiej jednostki penitencjarnej. Dotychczas maseczki uszyte przez więźniów trafiły m.in. do Sądu Okręgowego w Zamościu, Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Domu Dziecka w Zwierzyńcu, Straży Miejskiej w Zamościu, Domu Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie. 

 

Przywracają nadzieję

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu działa od 1990 roku i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu. Obejmuje zintegrowaną rehabilitacją, edukacją i wsparciem około 2000 osób. Misją  Stowarzyszenia jest wspieranie we wszystkich dziedzinach życia  osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym

 

Autor, zdjęcia: mjr Maciej Baniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej