To hasło przyświeca organizowanej w okresie 21 października – 20 grudnia 2019 r. już po raz ósmy Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład Karny w Zamościu wzorem lat ubiegłych również aktywnie włączył się w tę akcję.

 

Chwyć czerwoną nitkę...

Podobnie jak koledzy z innych formacji mundurowych nasi funkcjonariusze wspierają i propagują tę szczytną inicjatywę. Honorowy patronat nad akcją w Służbie Więziennej objął Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Zakład Karny w Zamościu w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, z oddziałem w Zamościu zorganizuje akcję oddawania krwi przez funkcjonariuszy zamojskiej jednostki oraz członków ich rodzin. Dodatkowo zamojska jednostka penitencjarna we współpracy z Fundacją Dawcy Komórek Macierzystych i Szpiku, której misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku, zorganizuje na terenie zakładu karnego oraz oddziału zewnętrznego punkty rejestracji dla zainteresowanych funkcjonariuszy. W latach ubiegłych dzięki współdziałaniu z tą fundacją udało się zarejestrować jako potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku 53 funkcjonariuszy z Zamościa.

Na terenie jednostki prowadzona jest akcja informacyjna, chętni do udziału w akcji Nasza Krew - Nasza Ojczyzna powinni zgłaszać się do powołanych koordynatorów akcji.


 

opracował na podst. materiałów nadesłanych z BDG SW: mjr Maciej Baniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej