Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu partię materiału, który zostanie przeznaczony na szycie maseczek ochronnych.

 

Mjr Radosław Szewc przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Zamościu w dniu 12 maja 2020 r. przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Jacka Zwierzchowskiego 300 mb. materiału wraz z gumkami, co pozwoli na uszycie 6 tysięcy maseczek ochronnych. Ten cenny podarunek zostanie dobrze spożytkowany, bowiem potrzeby w zakresie produkcji środków ochronnych są duże. Uszyte przez skazanych maseczki trafią do funkcjonariuszy pełniących codziennie służbę w jednostce penitencjarnej, a także do najbardziej potrzebujących placówek i instytucji z powiatu zamojskiego.

Dyrektor jednostki dziękując za ten wymierny dar podkreślił, że jest on świadectwem solidarności i wzajemnego wspierania się w tych trudnych czasach walki z pandemią koronawirusa.

 

#ResortSprawiedliwościPomaga

Zakład Karny w Zamościu nie pozostaje obojętny na potrzeby lokalnych podmiotów zewnętrznych w zakresie wyposażenia w środki ochrony osobistej. Tylko w ciągu ostatnich czterech dni administracja jednostki w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga przekazała ponad 2 tysiące maseczek do Domów Pomocy Społecznej w Zamościu i Szczebrzeszynie, Domu Dziecka w Zwierzyńcu i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Krok za Krokiem” w Zamościu Koło Terenowe w Biłgoraju.

Dzięki temu materialnemu wsparciu od kolegów związkowców, będziemy mogli nadal nieść pomoc najbardziej potrzebującym.

 

Autor, zdjęcia: mjr Maciej Baniak


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej