W dniu 29 października 2019 r. w Zakładzie Karnym w Zamościu odbyło się rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia”.

 

„Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia”

Celem konkursu była popularyzacja wśród osadzonych postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego roli w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wiedzy na temat II Rzeczypospolitej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.


 

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

Do konkursu zgłoszone zostały 33 prace osadzonych z całej Polski wykonane w różnorodnych formach. Jury w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość Piotr Orzechowski, przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP Stanisław Koper oraz z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr Andrzej Weremko nagrodziło sześć prac. Kryteriami oceny była między innymi estetyka, oryginalność oraz pracochłonność wykonania. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono trzy najładniejsze prace, kolejne trzy zostały wyróżnione. Pierwsze miejsce zajął osadzony przebywający w Zakładzie Karnym w Kłodzku.

 

Organizatorem Konkursu był Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu.


Patronat i współorganizatorzy:

  • Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,
  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość,
  • Związek Piłsudczyków RP,
  • Urząd Miasta Zamość.

 

 

Tekst/zdjęcia

kpt. Paweł Palikot

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej