Funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej odwiedzają szkoły ponadpodstawowe Zamościa, lub witają uczniów w murach zakładu karnego podczas realizowanych prelekcji. Celem spotkań z młodzieżą jest przede wszystkim przybliżenie specyfiki formacji, a także prewencja.

Zajęcia

Podczas zajęć omawiano: specyfikę oraz zadania Służby Więziennej, strukturę organizacyjną jednostek penitencjarnych, przekazywano podstawowe informacje na temat rodzajów oraz typów zakładów karnych, a także systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Szczególnym zainteresowaniem podczas zajęć cieszyła się problematyka uzbrojenia znajdującego się na wyposażeniu Służby Więziennej.

 

Lekcje w murach zakładu

W ubiegłym roku na terenie zamojskiej jednostki penitencjarnej odbyło się kilkanaście wizyt uczniów szkół ponadpodstawowych Zamojszczyzny, a także studentów szkół wyższych. Podczas tego rodzaju spotkań młodzież mogła od strony praktycznej zobaczyć jak wygląda służba w jednostce penitencjarnej. Jakie zadania wykonują na co dzień funkcjonariusze działu ochrony, penitencjarnego i innych pionów służby. Takie spotkania to dla wielu zainteresowanych okazja do poznania specyfiki Służby Więziennej i samych funkcjonariuszy. Bezpośrednia możliwość rozmowy, zadawania pytań powoduje często rozwianie wątpliwości związanych z planami zatrudnienia w zakładzie karnym.

 

Promocja i rekrutacja

Podczas spotkania omówiono wymagania stawiane kandydatom, etapy procesu rekrutacji. Spotkania funkcjonariuszy, Służby Więziennej z młodzieżą przybliżają zadania, które na co dzień prowadzone są głównie za wysokimi murami więzień. Tego rodzaju zajęcia umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, oraz sprawiają, iż decyzja o złożeniu dokumentów o przyjęcie do Służby Więziennej jest o wiele bardziej świadoma i odpowiedzialna. Podczas spotkania uczniowie otrzymali ulotki dotyczące prowadzonego naboru oraz przekazano plakaty, które zostaną umieszczone w gablotach i tablicach informacyjnych szkół.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, mł. chor. Mateusz Synowiec

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej