Z dniem 1 marca 2024 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu ppłk. Dariusza Bochyńskiego.

Ppłk Dariusz Bochyński służbę pełni od 1 sierpnia 1997 roku. Karierę zawodową w szeregach Służby Więziennej rozpoczął w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, pełniąc służbę w dziale penitencjarnym na stanowiskach: młodszego wychowawcy, wychowawcy oraz starszego wychowawcy, a następnie od 1 maja 2008 roku w dziale ochrony, w którym zajmował stanowiska zastępcy kierownika i kierownika działu. Zajmował również stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie, gdzie odpowiadał za realizację zadań ochronnych. Od 15 listopada 2021 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakłady Karnego w Opolu Lubelskim, natomiast od 3 sierpnia 2023 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

zdjęcia: archiwum BDG

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej