Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

Począwszy od dnia 25 marca 2020 r. od godziny 04:30 na terenie Zakładu Karnego w Zamościu i Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu na okres 14 dni wstrzymuje się:

zatrudnienie osadzonych poza terenem zakładu karnego;

udzielanie osadzonym widzeń;

odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych o charakterze zbiorowym;

przeprowadzanie zajęć zbiorowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.

 

2. W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu od dnia 25 marca 2020 r. przez okres 14 dni uprawnienie osadzonych, o którym mowa w art 113 a §3 ustawy kodeks karny wykonawczy realizowane będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

3. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

4. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

5. Zakład Karny w Zamościu podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej