Ubiegły rok w Zakładzie Karnym w Zamościu upłynął pod znakiem inwestycji i remontów. Część zadań inwestycyjnych i remontowych zrealizowana została w związku z wdrożeniem „Programu modernizacji Służby Więziennej.

W 2023 roku w zamojskiej jednostce penitencjarnej zrealizowano między innymi następujące zadania inwestycyjne:

1. Instalacja ekranów solarnych,

2. Remont korytarza i klatki schodowej budynku kwatermistrzowskiego,

3. Budowa śluzy - bramy wjazdowej na teren Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu,

4. Przebudowa wejścia dla funkcjonariuszy w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu,

5. Przebudowa magazynu depozytowego osadzonych,

6. Nowa szatnia dla funkcjonariuszy,

Dzięki inwestycji w postaci montażu paneli solarnych, uzyskana ciepła woda, będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie jednostki penitencjarnej na ogrzaną wodę. Szacunkowe uzyskanie ciepłej wody z nowej  instalacji w ciągu roku wyniesie około 30 % średniego rocznego zużycia. Remont korytarza i klatki schodowej w budynku kwatermistrzowskim to kolejna inwestycja, która w znaczny sposób poprawią się warunki pracy załogi zamojskiej jednostki penitencjarnej. Nowa szatnia w części administracyjnej zakładu karnego dla funkcjonariuszy to kolejne udogodnienie dla kadry zamojskiej jednostki penitencjarnej. Nowoczesna śluza, która powstała w Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Zamościu w znaczny sposób poprawi warunki bezpieczeństwa zakładu karnego przy ul. Hrubieszowskiej. Wjazd i wyjazd z jednostki przy ul. Hrubieszowskiej będzie odbywał się znacznie płynniej. W zamojskiej jednostce penitencjarnej typu półotwartego w ubiegłym roku zaczęło również funkcjonować nowo oddane do użytku wejście dla funkcjonariuszy. Długo wyczekiwana inwestycja w wymierny sposób zapewnia poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Przede wszystkim jednak, przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa jednostki. Zupełnie przebudowany magazyn  depozytowy skazanych z nowymi regałami, który powstał w budynku kwatermistrzowskim to znaczne ułatwienie dla funkcjonariuszy działu. Nowoczesny magazyn pozwoli na szybszą obsługę osób przybywających z transportu, a także przyjmowanych i opuszczających zakład karny.

W większości wymienionych prac udział brali także osadzeni odbywający karę w zamojskiej jednoscte penitencjarnej. Praca stwarza skazanym możliwość zagospodarowania ich czasu wolnego, a także pozyskania środków finansowych, którymi mogą wesprzeć rodzinę poprzez przekazanie jej zarobionej kwoty czy spłacić zobowiązania finansowe nałożone przez sąd. Takie działania Służby Więziennej zmierzają do wykształcenia u osadzonych poczucia odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz przygotowania ich do powrotu do społeczeństwa a także pozwala zdobyć nowe umiejętności zawodowe, które osadzonemu mogą przydać się po odbyciu kary pozbawienia wolności.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki, kpr. Jakub Główka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej