W dniu 18 listopada 2020 roku w Zakładzie Karnym w Zamościu odbyło się rozstrzygnięcie III Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Józef Piłsudski – ocalić od zapomnienia”. Tegoroczne rozstrzygnięcie konkursu o Marszałku w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa odbyło się wśród większości członków jury zdalnie.

Cel konkursu – ocalić od zapomnienia

Celem konkursu była popularyzacja wśród osadzonych postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego roli w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości, pogłębienie wiedzy na temat II Rzeczypospolitej, kształtowanie postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.


 

„Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko przemocą i tyranią".

Do konkursu zgłoszonych zostało 34 prace osadzonych z całej Polski wykonane w różnorodnych formach i technikach. Począwszy od szkiców w ołówku, poprzez obrazy olejne, wyszywanki na filcu oraz rzeżby. Jury w składzie: Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość Piotr Orzechowski, przedstawiciel Związku Piłsudczyków RP Stanisław Koper, przedstawiciel Muzeum Zamojskiego oraz dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ppłk Jacek Zwierzchowski nagrodziło sześć prac. Kryteriami oceny była między innymi estetyka, oryginalność oraz pracochłonność wykonania. Zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniono trzy najładniejsze prace, kolejne trzy zostały wyróżnione. Pierwsze miejsce zajął osadzony przebywający w Zakładzie Karnym w Strzelinie. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas wystawy w kompleksie kulturalno-oświatowym zamojskiej jednostki w dniach 23-28 listopada 2020 roku.

 
Patronat i współorganizatorzy:

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej,

Związek Piłsudczyków RP,

Urząd Miasta Zamość,


 

Służba Więzienna w tym zamojska jednostka realizuje tego typu przedsięwzięcia, których celem jest zagospodarowanie przez osadzonych wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań oraz wzbudzenie potrzeby zmiany stylu życia i eliminacji biernych postaw obywatelskich. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność patriotyczną.


 

Organizatorem Konkursu był Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu.


Tekst/Zdjęcia:  kpt. Jarosław Małecki


 


 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej