Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu doskonalą swoje umiejętności z zakresu posługiwania się bronią palną, samoobrony, pierwszej pomocy i negocjacji.

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, a co za tym idzie funkcjonariusze  posługują się na co dzień między innymi bronią palną. Przeróżne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu utraty zdrowia lub życia mogą przełożyć się na konieczność użycia przez funkcjonariusza broni palnej, udzielenia pomocy lub samoobrony. Każdy funkcjonariusz musi zawsze działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami – często podejmując przemyślane, jednak też natychmiastowe decyzje.

 

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni zamojskiego więzienia trenowali elementy:

-  samoobrony

-  używania i wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego,

-  elementy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

-  negocjacje

-  strzelanie

 

Prowadzone szkolenia realizowane są na każdym ze stanowisk tematycznych przez wykwalifikowanych funkcjonariuszy zamojskiego zakładu karnego. Wymienione szkolenia stanowią istotny element w systemie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, którzy każdego dnia muszą być przygotowani na szybkie i profesjonalne reagowanie.

 

Autor/Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej