W sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Zamościu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.

Zbliżający się dzień 8 marca, był jak co roku okazją do uhonorowania i uczczenia pracy kobiet funkcjonariuszy, pełniących służbę w Zakładzie Karnym w Zamościu. Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu mjr Andrzej Weremko i mjr Piotr Burak zwracając się do zgromadzonych Pań podziękowali im za zaangażowanie i osobisty wkład, jaki wnoszą w kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich, jak i niebagatelny wpływ na sprawne funkcjonowanie i rozwój Zakładu Karnego w Zamościu. W imieniu "brzydszej części" załogi zamojskiej jednostki, dyrektorzy złożyli wszystkim Paniom pełniącym służbę najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z realizacji obowiązków zawodowych i spełnienia w życiu rodzinnym.

W dniu swojego Święta Panie zostały uhonorowane czerwonymi różami, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, tym razem przygotowanego przez męską część załogi.

 

To dla nas zaszczyt pełnić służbę w towarzystwie przedstawicielek płci pięknej, cieszymy się że coraz liczniejsza obecność kobiet w zakładach karnych, ich zaangażowanie i profesjonalizm, przyczyniają się do kreowania na zewnątrz pozytywnego wizerunku Służby Więziennej jako formacji nowoczesnej, otwartej na realia zmieniającej się rzeczywistości.

 

 

autor: mjr Maciej Baniak

zdjęcia: mł. chor. Paweł Bednarczuk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej