Zarząd Terenowy NSZZFiPW w Zamościu przekazał Dyrektorowi Zakładu Karnego w Zamościu kilkanaście par wysokiej klasy rękawic antyprzecięciowych i antyzakłuciowych dla funkcjonariuszy działu ochrony.

W codziennej pracy funkcjonariuszy działu ochrony, szczególnie w takcie prowadzenia kontroli cel mieszkalnych, niezwykle istotne jest zapewnienie im jak najwyższego stopnia ochrony. Rękawice te, dzięki specjalnej technologii wykonania, chronią przed wszelkimi urazami spowodowanymi kontaktem ręki z ostrymi przedmiotami. Natomiast dzięki nowoczesnej technologii wykonania są lekkie i przewiewne, co tym bardziej podnosi komfort pracy w nich.

W związku z powyższym, mjr Andrzej Mazurek Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Lublinie i mjr Paweł Kościuszko, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Zakładzie Karnym w Zamościu, przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu płk. Jacka Zwierzchowskiego rękawice ochronne, które zostaną przeznaczone dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu, pełniących służbę w bezpośrednim kontakcie z osadzonym. Dyrektor dziękując za dar podkreślił, że przekazane rękawice ochronne podniosą poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy, podczas realizowania codziennych obowiązków służbowych.

 

To kolejna już inicjatywa działających w Zakładzie Karnym w Zamościu organizacji związkowych, która będzie służyła podniesieniu komfortu i bezpieczeństwa pełnionej służby. Profesjonalne rękawice zakupione zostały ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU 5.0.

 

Autor: kpt. Jarosław Małecki

Zdjęcia: kpt. Jarosław Małecki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej